26.12.06

"divertimento" TIC


Web 2.0
Uploaded by CrazyCat

Un ordinador que ens permet repassar les opcions dels perifèrics de manera divertida