12.2.07

Un vol pel Vallès


http://www.xtec.cat/crp-sabadell/vol%20valles/index.htm
OBJECTIUS DEL PROJECTE:
1. Promoure el coneixement de la comarca del Vallès Occidental.
2. Fomentar el treball cooperatiu.
3. Incentivar l'ús de les noves tecnologies als centres educatius.
4. Impulsar la relació entre alumnes de diversos centres.