27.3.07

KIWIEsforç, dubte, por, estratègies per aconseguir els objectius, presa de decisions, coratge, satisfacció, fixeu-vos en la llàgrima.