6.4.07

ANIMACIÓ DIGITAL


Video que explica com es dissenyen els objectes d'animació digital,