23.4.07

El teorema de Thales


Amb imatges, música i lletra aquest video ens ajuda a aprendre de manera fàcil el Teorema de Thales