19.3.07

FILOSOFIA DE LA INUTILIDAD


Un video analitza les estragies de manipulació de les empreses per a crear consumidors
via Eduvlogs